Close

Partneriem

 

Sertifikāti


11.05.2017 LSC Sertifikāts
11.05.2017
„Latvijas Sertifikācijas Centrs” atkārtoti apliecinājis, ka SIA Bio-Venta saražotās biodīzeļdegvielas kvalitāte atbilst visiem standartiem un normām.

02.04.2017 ISCC Sertifikāts
02.04.2017
ISCC zīmols apliecina, ka biodegvielas ražošanā ir ievēroti ilgtspējīgas attīstības un vides saudzēšanas kritēriji.

29.01.2015 ISO 9001:2008 Sertifikāts
29.01.2015
Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā ražošana, uzglabāšana un pārdošana tiek veikta pēc vispārpieņemtiem labās prakses principiem.

21.02.2014 PVD Apliecība
21.02.2014
Latvijas Republikas Pārtikas un Veterinārā dienesta izsniegta Dzīvnieku barības aprites atzīšanas apliecība.

31.01.2017 Bio-Venta energopolitika
31.01.2017
Uzņēmuma enerģētikas politika un energoefektivitātes un resursu taupības pasākumi.

16.03.2017 ISO 50001:2012
16.03.2017
Sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā norisinās enerģijas patēriņa optimizēšana un ir izveidota sistemātiska pieeja energoresursu plānošanā.

11.04.2017 The Air Force Institute of Technology Sertifikāts
11.04.2017
Sertifikāts apliecina, ka biodīzeļdegvielas ražošanas process un tā kvalitāte ir pilnībā atbilstoša Polijas tirgus augstajām prasībām.