Close

Partneriem

 

Vēsture

Biodīzeļdegvielas ražošanas uzņēmums SIA Bio-Venta ir dibināts 2004. gada 5. oktobrī, kad tika uzsākta biodīzeļdegvielas rūpnīcas projektēšana, ko veica šīs jomas profesionāļi – AS Siltumelektroprojekts. Projektēšanas darbi tika pabeigti 2006. gadā un šajā pat gadā tika uzsākti būvdarbi.



Lielākie iekārtu un aprīkojuma piegādātāji, kuri arī ir izveidojuši biodīzeļdegvielas ražošanas un eļļas spiešanas līnijas ir austriešu uzņēmums „BDI International AG” un vācu uzņēmums „Cimbria Sket”.

 

Pēc būvdarbu pabeigšanas, 2008. gada vidū tika uzsākta biodīzeļdegvielas ražošana Ventspils brīvostas teritorijā:

 

2008. gadā saražojot 15 436 tonnas biodīzeļdegvielas,

2009. gadā – 32 437 tonnas biodīzeļdegvielas,

2010. gadā – 29 323 tonnas biodīzeļdegvielas,

2011. gadā – 51 423 tonnas biodīzeļdegvielas,

2012. gadā – 80 854 tonnas biodīzeļdegvielas,

2013. gadā – 59 501 tonnas biodīzeļdegvielas,

2014. gadā – 68 646 tonnas biodīzeļdegvielas,

2015. gadā – 61 880 tonnas biodīzeļdegvielas




Šobrīd SIA Bio-Venta ir lielākā biodīzeļdegvielas ražotne Baltijas valstīs, kur kopējās investīcijas sasniedz 77.72 miljoni EUR.

 

Ražotnes  komplekss sastāv no rapšu sēklu un rapšu raušu uzglabāšanas un  pārkraušanas kompleksa, rapšu eļļas presēšanas ceha, biodīzeļdegvielas  ražošanas ceha un biodīzeļdegvielas pārkraušanas kompleksa.

 

Biodīzeļdegvielas ražošanas jaudas ir 100000 t/gadā, bet rapšu eļļas  ražošanas jaudas ir 35000 t/gadā.





SIA Bio-Venta ir dibināta, lai ZAĻI DZĪVOTU. Lai, izmantojot dabas sniegtos resursus – rapšu sēklas, radītu biodīzeļdegvielu, kura ir izmantojama fosilās dīzeļdegvielas vietā, nodrošinot par 63-99% mazākus oglekļa monoksīdu, par 73-99% mazākus ogļūdeņražu HC, par 22% mazākus slāpekļa oksīdu NOx un par 42-66% mazākus putekļu PM izmešus vidē, salīdzinājumā ar fosilo dīzeļdegvielu.