Close

Partneriem

 

Misija

Tautā ir apzīmējums labai, pārticīgai, mierīgai dzīvei – ”dzīvot zaļi”. Bet ar “zaļu” dzīvošanu mēs saprotam sakārtotu un tīru dzīves vidi. Mums visapkārt ir dabas doti resursi, kurus iespējams izmantot apkurē un koģenerācijā, ražojot ne tikai siltumu, bet arī elektroenerģiju un degvielu transportam – salmi, skaidas, krūmi, nekvalitatīvi graudi. Ir tikai nedaudz jāpadomā, kā izmantot to, kas mētājas mums zem kājām, vai ko Latvijas daba dāsni izaudzē savos laukos.
Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka Latvijas energobilancē atjaunīgajiem energoresursiem (AER) daļa no energoresursu kopējā patēriņa 2011. gadā bija 60 gigadžouli (66 gigadžouli 2010.gadā).


Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/28/EK par AER izmantošanas veicināšanu Latvijai jānodrošina, ka no AER saražotas enerģijas īpatsvars enerģijas bruto galapatēriņā 2020. gadā ir 40% (2009. gadā sasniegti 34,3%, bet 2010. gadā – 32,6%).


Galvenie AER veidi Latvijā ir kurināmā koksne un hidroresursi, kas 2011.gadā aizņēma trešo daļu no kopējā energoresursu patēriņa. Mazākā mērā tika izmantota vēja enerģija, biogāze, biodegviela un cita biomasa. Saules enerģiju šobrīd izmanto tikai ļoti nelielos apjomos pilotprojektu formā.


AER izmantošanai ir vairākas potenciālas priekšrocības, tai skaitā gāzes emisiju samazināšana, pieejamo enerģijas veidu dažādība, atkarības samazinājums no importētiem energoresursiem (pārsvarā no dabasgāzes un naftas produktiem). AER pieaugums var potenciāli veicināt arī nodarbinātību valstī, izveidojot jaunas darba vietas „zaļo” tehnoloģiju jomā.


2011. gadā pārveidošanas sektorā (energoresursu apjoms elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas ražošanai pārdošanai) no kopējā izlietotā kurināmā daudzuma 17,2% bija atjaunojamie energoresursi (koksne, cita biomasa, biogāze, biodīzeļdegviela). Procentuāli AER apjoms koģenerācijas stacijās ir samazinājies par 2.5%, salīdzinot ar 2010. gadu, ko ietekmēja siltākie laika apstākļi ziemas periodā.


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK par AER izmantošanas veicināšanu nosaka, ka katrai dalībvalstij 2020. gadā jānodrošina, ka no AER saražotās enerģijas īpatsvars (biodegvielas, biogāzes, no AER saražotā un transportā patērēta elektroenerģija) ir jābūt vismaz 10% no enerģijas galapatēriņa transportā (2009. gadā Latvijā sasniegti 1,2% un 2010. gadā – 3,3%).