Close

Partneriem

 

Izejvielas
Rapšu sēklas (100 000 t)

   

Eļļas saturs (pie faktiskā mitruma):  40% bāze, abpusējā atlaide/prēmija 1:1,5 (prēmija 1.5% par katru 1 %, ja eļļas saturs ir lielāks par bāzi, atlaide 1.5% par katru 1%, ja eļļas saturs zemāks par bāzi), min. 39%, max 46%;

 

Mitrums:  bāze 9% atlaide/prēmija 1:1 (prēmija 0.5% par katru 1% , ja mitrums mazāks par 9% un robežās līdz 6%, atlaide 1% par katru 1%, ja mitrums vairāk par 9% līdz 10 % un mazāk par 6 % līdz 5.5%);

 

Piemaisījumi:   2.0 % bāze, 4.0% max, (prēmija 0.5% par katru 1% zem bāzes, atlaide 1% par katru 1% virs bāzes, bet ne vairāk kā 4%);

 

Bojātas, apgruzdējušas sēklas:  ne vairāk kā 3 %;

Brīvās taukskābes (FFA):  ne vairāk kā 2%;

Erukskābe:  ne vairāk kā 2%;

Glukozinolāti:  ne vairāk kā 25 mkmol/g.

 

Rapšu eļļas (68 000 t)

 

Metanols (11 000 t)

 

Kālija hidroksīds (1 100 t)

 

Cita ķīmija