Close

Partneriem

 

Jaunumi/ Iepirkumi

Cenu aptauja par “Kanalizācijas spiedvada izbūvi”

SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju par “Kanalizācijas spiedvada izbūvi”

 

Būvprojektu var saņemt rakstot uz e-pastu: evija.linincuka@vktranzits.lv

 

Cenas piedāvājumā lūdzam iekļaut:

- tehnisko piedāvājumu;

- finanšu piedāvājumu ar tāmi;

- maksāšanas nosacījumus;

- darbu izpildes termiņus;

- sertifikātus un licences, kas apliecina Pretendenta spēju/tiesības izpildīt norādītos darbus;

- pretendenta speciālistu kvalifikāciju apliecinošus dokumenti.

03.10.2019
 

Pretendentam obligāti ir jāveic darbu vietas apskate.

 

Lūdzam piedāvājumu iesūtīt elektroniski uz e-pastu: evija.linincuka@vktranzits.lv līdz 11.10.2019.

 

Kontaktpersona uzziņām (tehniskiem jautājumiem): Mārtiņš Janvars - tel. 63660695, 29408690, e-pasts: Martins.Janvars@vktservices.lv

<< atpakaļ