Close

Partneriem

 

Jaunumi/ Iepirkumi

SIA "Ventamonjaks serviss" izsludina atklātu konkursu “Sēra, sērūdeņraža savienojumu (H2S) un mērkaptānu (RSH) uztveršanas filtru iegāde un uzstādīšana esošā tvaiku rekuperācijas iekārtā”

29.05.2018

Esam pasludinājuši cenu aptauju “Sakaru ēkas ŪK, KŪ un LK stāvvadu un atzaru nomaiņa. FAD centrālās caurlaides ēkas apkures sistēmas remonts” mūsu klienta SIA “Ventamonjaks serviss” objektos.

 

Pretendentam ir obligāti ir jāveic darbu vietas apskate.

 

Rasējumus ar materiālu sarakstiem var saņemt rakstot uz e-pastu Simona.Lukasuka@vktranzits.lv

 

Cenas piedāvājumā lūdzam iekļaut:

- tāmes ar izmaksu atspoguļojumu pa pozīcijām

- piedāvāto materiālu kvalitāti apliecinoši dokumenti

- maksāšanas nosacījumus

- darbu izpildes termiņus

- garantijas termiņus.

28.05.2018
SIA "Ventamonjaks serviss" un SIA “Ventall Termināls” aicina piedalīties cenu aptaujā “Estakādes betona konstrukciju remonts 01-E4, 13., 14. s.c. dzelzbetona kolonnu atjaunošana”.
23.05.2018

Esam pasludinājuši cenu aptauju “Kontroles kabeļu līniju izolācijas pretestības mērīšana” mūsu klientu SIA “Ventamonjaks serviss”, SIA “Ventall Termināls” un SIA “Bio Venta” objektos.

 

Pretendentam ir obligāti ir jāveic darbu vietas apskate.

 

Kabeļu sarakstus un prasības piedāvājumam var saņemt rakstot uz e-pastu olesja.anpilogova@vktranzits.lv.

 

Cenas piedāvājumā lūdzam iekļaut:

- tāmes atsevišķi katrai juridiskai personai ar izmaksu atspoguļojumu pa pozīcijām

- reģistrācijas apliecības kopiju

- sertifikāti, kas ļauj veikt elektrisko parametru mērījumus

- maksāšanas nosacījumus

- darbu izpildes termiņus

- garantijas termiņus.

18.05.2018
Lapas: 1  2  3  4  5  6  7