Close

Partneriem

 

Jaunumi

LR Labklājības ministrija 19.09.2014. ir piešķīrusi SIA Ventamonjaks serviss Kompetentās institūcijas statusu, kas, līdztekus līdzšinējām uzņēmuma darbības sfērām, ļauj sniegt arī darba aizsardzības pakalpojumus citām organizācijām
10.01.2015

2013. gada 16. aprīlī Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvalde ir izsniegusi SIA Ventamonjaks serviss B kategorijas atļauju Nr. VE13IB0007

21.02.2014
Lapas: 1  2  3