Close

Partneriem

 

Pakalpojumi

SIA VK Terminal Services veic šķidrā amonjaka, naftas un ķīmisko produktu izliešanas un uzglabāšanas krasta rezervuāros, kravu partiju komplektēšanas un iekraušanas tankkuģos, produktu ķīmiskā sastāva analīzes, dokumentācijas sagatavošanas un citus pakalpojumus galvenokārt tādiem Ventspils ostas tranzītbiznesa uzņēmumiem kā AS Ventamonjaks, SIA Ventall Termināls, SIA Vars, SIA Bio–Venta.
Līdzās galvenajam pakalpojumam – kravu izkraušana, iekraušana un uzglabāšana – uzņēmums 24 stundu darba režīmā nodrošina arī:

 

- elektroenerģijas, ūdens, slāpekļa un sausā gaisa piegādi termināļiem;

 

- ķīmisko, naftas produktu, gatavās biodīzeļdegvielas un tās izejvielu analīzes un kvalitātes kontroli akreditētā laboratorijā;

 

- tehnoloģisko, mehānisko, elektrotehnisko, sakaru, ūdensapgādes, siltumapgādes, kanalizācijas iekārtu un mēraparātu apkopi un remontu;

 

- ražošanas, sadzīves notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu attīrīšanai uz pašvaldības SIA Ūdeka attīrīšanas ietaisēm;

 

- ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakalpojumus, proti, profilaktiskos un glābšanas darbus ugunsgrēka un avārijas gadījumā, ugunsbīstamu darbu uzraudzību.