Close

Partneriem

 

Jaunumi

SIA “Ventall Termināls” izsludina cenu aptauju par “Kabeļu metālkonstrukciju renovāciju”.

 

Darbu sarakstus var saņemt rakstot uz e-pastu evija.linincuka@vktranzits.lv

 

Cenas piedāvājumā lūdzam iekļaut:

- finanšu piedāvājumu;

- maksāšanas nosacījumus;

- darbu izpildes termiņus;

-izpildīto darbu garantijas laiku;

-tehnisko piedāvājumu;

-sertifikātus un licences, kas apliecina Pretendenta tiesības izpildīt norādītos darbus (kopijas).

05.06.2019

SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju “Uzņēmuma iekšējo autoceļu remonts.”

 

Seguma atjaunošanas plānu var saņemt rakstot uz e-pastu: evija.linincuka@vktranzits.lv

 

Cenas piedāvājumā lūdzam iekļaut:

- rasējumus,

- finanšu piedāvājumu ar tāmi;

- maksāšanas nosacījumus;

- darbu izpildes termiņus;

-izpildīto darbu garantijas laiku;

-piedāvāto materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

04.06.2019

“SIA "VK Terminal Services" un SIA “Ventall Termināls” izsludina cenu aptauju “Bruģakmens seguma līmeņošana un esošo gājēju celiņu remonts termināla teritorijā. Apkalpes celiņa ierīkošana noliešanas estakādei.”

 

Situācijas plānus var saņemt rakstot uz e-pastu evija.linincuka@vktranzits.lv

 

Cenas piedāvājumā lūdzam iekļaut:

- rasējumus;

- finanšu piedāvājumu ar tāmi, atsevišķi katrai juridiskai personai;

- maksāšanas nosacījumus;

- darbu izpildes termiņus;

- izpildīto darbu garantijas laiku;

- piedāvāto materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus;

28.05.2019

“SIA "VK Terminal Services" un SIA “Ventall Termināls” izsludina cenu aptauju “Bruģakmens seguma līmeņošana un esošo gājēju celiņu remonts termināla teritorijā. Apkalpes celiņa ierīkošana noliešanas estakādei.”

 

Situācijas plānus var saņemt rakstot uz e-pastu evija.linincuka@vktranzits.lv.

 

Cenas piedāvājumā lūdzam iekļaut:

- rasējumus;

- finanšu piedāvājumu ar tāmi, atsevišķi katrai juridiskai personai;

- maksāšanas nosacījumus;

- darbu izpildes termiņus;

- izpildīto darbu garantijas laiku;

- piedāvāto materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

28.05.2019
Lapas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25