Close

Partneriem

 

Jaunumi

Rapša raža zemāka – kvalitāte augstāka

Ik gadu Baltijas lielākais biodegvielas ražošanas un pārkraušanas komplekss SIA Bio-Venta veic pārskatu par rapša ražību, izmaiņām iepirkuma cenās un aktualitātēm rapšu audzēšanas un pārstrādes jomā. 2013.gads ražības ziņā bijis sliktāks par 2012.gadu, bet sēklu kvalitāte bijusi augstāka nekā pērn.

27.11.2013
 

2013.gadā SIA Bio-Venta palielinājies to piegādātāju skaitu, kuri paši ir rapšu sēklas audzētāji, respektīvi, zemnieku saimniecības. Arī saimniecības, kuras līdz šim uzņēmumam piegādāja rapšu sēklas, šajā gadā ir palielinājušas savus piegādes apjomus. Līdz ar to palielinājies rapšu apjoms, kas nepastarpināti iegādāts no Latvijas zemniekiem. 

 

No 2011.gada līdz 2013.gada 3.ceturksnim uzņēmumā vērojams biznesa apjomu pieaugums. No iepirktā rapša un rapšu eļļas, kas tiek iegādāti no Latvijas un citu valstu zemniekiem, un sadarbības partneriem, 2012.gadā ir saražots par 30 tūkst. tonnu vairāk biodīzeļdegvielas nekā 2011.gadā.

 

Rapsis 2012. gadā, atšķirībā no 2011. gada, ticis iepirkts mazāk, bet rapšu eļļa iepirkta vairāk.

 

  

Iepriekšējos gados rapsis lielākoties ticis iepirkts no vietējiem zemniekiem, bet rapšu eļļa tikusi ievesta no ārvalstīm. Atskatoties uz datiem par visu Latviju laika periodā no 2011.g. - 2013.g. vērojama līdzīga situācija. Rapsis biodīzeļdegvielas ražošanai, galvenokārt, ticis iepirkts no vietējiem zemniekiem, bet rapšu eļļa iegādāta no ārvalstu sadarbības partneriem. 

  

Sakarā ar likumdošanas akta pieņemšanu – Par Latvijā audzētu rapša aizsardzības līdzekļu liegumu, daudziem rapša iepircējiem rodas bažas par to, ka samazināsies Latvijā audzēta rapša apjoms. Līdz šim rapša audzētājiem grūtības sagādāja krustziežu spīduļa apkarošana, tagad zemniekiem būs jālauza galva arī par, līdz šim ierobežoto kaitēkli – spradzi. Daudzi zemnieki jau izteikuši pieņēmumu, ka turpmāk neaudzēs vasaras rapsi, jo netiekot galā ar kaitēkļiem. Pēc SIA Bio-Venta rīcībā esošās informācijas, prognozējams, ka rapša raža, šī lieguma rezultātā, samazināsies no 2 tonnām no hektāra uz 1.5 tonnu no hektāra.

 

Atskatoties uz ražas sezonu, SIA Bio-Venta rapša iepirkuma speciālists Gatis Kalniņš secina, ka rapša raža šogad bijusi par 20-25% zemāka nekā pērn, bet piegādātā rapša kvalitāte bijusi ievērojami augstāka. Kā rezultātā ir izdevies izspiest vairāk rapšu eļļas. Uzņēmums visiem rapšu piegādātājiem, tai skaitā arī zemnieku saimniecībām, izmaksā piemaksu par rapšu kvalitāti. Rapšu kvalitātes piemaksu veido eļļainība virs 40%, mitrums zem 9% un piemaisījumi zem 2%. Vidējā piemaksa, ko uzņēmums samaksā rapšu piegādātājiem ir 6% līdz 10% no fiksētās rapšu cenas. Cena biržā ir krietni zemāka, ne kā pērn (vidēji tā samazinājusies par 160 EUR par tonnu), bet, pateicoties kvalitātes piemaksām, absolūtā SIA Bio-Venta iepirkuma cena ir bijusi konkurētspējīga.

 

Kā zināms, pasaules biržās rapša cena visu gadu ir svārstīga. Ņemot vērā šo faktu, šogad lielākie ieguvēji bija zemnieki, kuri savlaicīgi (2012.gada rudenī un 2013.gada pavasarī) noslēdza piegādes līgumus ar jau fiksētām rapšu cenām. Zemniekiem, kuri izvēlējās slēgt līgumus vai fiksēt cenas tuvāk ražas novākšanas brīdim, vai pat ražas novākšanas brīdī, saņēma mazākas iepirkumu cenas, atšķirībā no tiem, kas līgumu slēdza savlaicīgi. Šī situācija krasi atšķiras no iepriekšējo divu gadu pieredzes, kad izdevīgāk slēgt līgumus bija tuvāk ražas laikam.

 

2014. gadā SIA Bio-Venta plāno turpināt savu saimniecisko darbību ar pilnu jaudu. Uzņēmums jau gatavojas slēgt nākotnes līgumus ar zemniekiem un citiem piegādātājiem par rapša piegādēm. Tiek uzsvērts, ka valsts atbalsta programmai ir būtiska ietekme uz uzņēmuma darbību. Jo lielāks būs valsts atbalsts, jo lielāka iespēja, ka uzņēmums zemniekiem spēs izmaksāt augstākas piemaksas par rapša sēklu piegādi.

<< atpakaļ