Close

Partneriem

 

Jaunumi

Par Kompetentās institūcijas statusu
LR Labklājības ministrija 19.09.2014. ir piešķīrusi SIA Ventamonjaks serviss Kompetentās institūcijas statusu, kas, līdztekus līdzšinējām uzņēmuma darbības sfērām, ļauj sniegt arī darba aizsardzības pakalpojumus citām organizācijām
10.01.2015
 
Lai iegūtu Kompetentās institūcijas statusu, darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana tika sertificēta atbilstoši ISO 9001:2008 standartam. 2014.gada 22.augustā SIA Ventamonjaks serviss saņēma Bureau Veritas Latvia izdoto sertifikātu par atbilstoši standartam ISO 9001:2008 sertificētās darbības sfēras paplašināšanu un ir sertificēts darbības sfērai "Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 8.septembrā noteikumiem Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību"".
<< atpakaļ