Close

Partneriem

 

Jaunumi

SIA Ventamonjaks Serviss atkārtoti iegūst ISO 9001 un 14001
Š.g. 4.februārī sekmīgi noslēdzies SIA Ventamonjaks Serviss integrētās kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas pārsertifikācijas audits atbilstoši ISO standartiem 9001 un 14001, ko veica sertificēts auditoru uzņēmums SIA Bureau Veritas Latvia.
18.02.2015
 

Uzņēmums ir atkārtoti sertificēts sfērā:

 

• Lejamkravu, tai skaitā amonjaka, naftas un ķīmisko produktu, pieņemšanas, uzglabāšanas un iekraušanas infrastruktūras apkalpošana un tehnoloģisko procesu veikšana.

• Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”.

 

Sertifikāts ISO 9001:2008 apliecina kvalitatīvu vadības un kontroles sistēmas darbību. Klientam tas sniedz pārliecību par to, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.

Savukārt sertifikāts ISO 14001:2004 apliecina uzņēmuma darbības pastāvīgu atbilstību vides normatīvo aktu prasībām un nepārtrauktus uzlabojumus vides jomā.

 

Kā apstiprināja Bureau Veritas Latvia auditoru komanda, augstu vērtējama ir SIA Ventamonjaks Serviss darbinieku profesionalitāte, uzņēmumā ieviestā apmācību sistēma un darba aizsardzības prasību izpildes kontrole.

<< atpakaļ