Close

Partneriem

 

Jaunumi

SIA Ventamonjaks Serviss saņem apbalvojumu - Lielā Ozolzīle
LBAS sadarbības partnera balva - Lielā ozolzīle - par ilggadēju sadarbību ar arodbiedrību un izcilu ieguldījumu sociālā dialoga attīstībā, šogad tika piešķirta pēc nodarbināto skaita vienam no lielākajam Ventspils uzņēmumam SIA Ventamonjaks Serviss. Šobrīd uzņēmumā strādā 335 darbinieki un tajā tiek pārstāvētas gandrīz 100 profesijas.
19.05.2015
 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), kas izveidota 1990.gadā līdz ar Latvijas neatkarības pasludināšanu, un vēl aizvien ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā un vienīgais arodbiedrību centrs – nacionālā līmeņa sociālais partneris valstī, šogad ar vairākiem pasākumiem atzīmēja darbības 25 gadus. LBAS 25 gadiem veltītais sociālās partnerības pasākums „Sadarbības partneris” šogad tika rīkots jau desmito reizi un tajā tika apbalvoti LBAS un tās dalīborganizāciju izcilākie sadarbības partneri, kas sevi pierādījuši gandrīz visa gadsimta ceturkšņa garumā.

 

LBAS priekšsēdētājs par pasākumu Pēteris Krīgers: „Paldies par sadarbību tika teikts pašiem izcilākajiem darba devējiem, tiem, kas saprot, ka labs sociālais dialogs palielina darba ražīgumu un vairo pienesumu valsts ekonomikai, uzņēmuma attīstībai un darbinieku labklājībai. Mūsdienās, kad darba attiecības kļūst elastīgākas, un tās arvien grūtāk ir iekļaut likuma rāmjos, pirmajā vietā izvirzās komunikācija - sociālais dialogs starp darbinieku un darba devēju un tā rezultāts - darba koplīgums. Tas liecina, ka arodbiedrības loma un izaicinājumi aizvien pieaug.” Par sociālo dialogu - tas ir sarunu(informācijas apmaiņu) process, kurā uz līdzvērtīgiem pamatiem piedalās sociālie partneri – darba devēji un darba ņēmēji jeb darbinieki. Sociālais dialogs uzņēmuma līmenī ir ļoti nozīmīgs, jo tajā tiek lemts par darba apstākļiem un darba algu, kā arī par darbinieku iesaistīšanos jautājumos, kas skar uzņēmuma vadību, pakalpojuma sniegšanu un attīstību.

 

SIA, Ventamonjaks Serviss valdes priekšsēdētājs Arnis Janvars: Sociālais dialogs uzņēmumā ir veidots vairāk kā 10 gadus un ir panākta darbinieku un darba devēja savstarpēja izpratne par darba vides, darba drošības, vides aizsardzības, kvalitātes un kvantitātes pielāgošanu darba samaksas jautājumiem. Līdz šim ikvienam darbiniekam tika un tiek dota iespēja izdiskutēt aktuālos jautājumus struktūrvienības ietvaros, piedaloties struktūrvienību vadītājiem, kuri šo informāciju tālāk nodod uzņēmuma vadībai – rezultātā, radot pilnvērtīgu informācijas apmaiņu un izpratni starp darbiniekiem un darba devēju.

<< atpakaļ