Close

Partneriem

 

Jaunumi

Par SIA VentalI Termināls B kategorijas atļaujas grozījumiem

SIA VentalI Termināls plāno veikt grozījumus atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai. Izmaiņas ir saistītas ar terc-butilmetilētera (MTBE), aromātisko ogļūdeņražu naftas produktu un bāzes eļļas apjoma palielināšanu.

 

Piesārņojošās darbības vieta - Dzintaru iela 66, Ventspils. Iekārtu īpašnieks un operators - SIA VentalI Termināls.

25.01.2017
 

2017. gada 9. februāri plkst. 16.00 Ventspils reģionālās vides pārvaldes zālē, Dārzu ielā 2, Ventspilī, tiks organizēta sabiedriskā apspriešana par grozījumiem SIA VentalI Termināls B kategorijas atļaujā Nr. VE14IB0004.

 

Ar SIA VentalI Termināls B kategorijas atļaujas grozījumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem var iepazīties:

- Valsts vides dienesta un SIA VentalI Termināls tīmekļa vietnē;

- darbdienās Dzintaru ielā 66, Ventspilī, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 636 60992;

- Ventspils pilsētas domes 23. kabinetā, Jūras ielā 36, Ventspilī, darbdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00.

 

Par atļaujas grozījumu izsniegšanu atbildīga ir Ventspils reģionālā vides pārvalde.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils reģionālās vides pārvaldē (Dārzu ielā 2, Ventspilī) līdz 2017. gada 2. martam.

<< atpakaļ