Close

Partneriem

 

Jaunumi

Atzinīgi novērtē realizētos vides pasākumus

Ik gadu 5.jūnijā tiek atzīmēta Pasaules vides diena. Šīs dienas ietvaros - Ventspils pilsētas dome jau trešo gadu pasniedz balvu - Gada atzinība vides jomā. Šogad atzinību un balvu “Videi draudzīgākais B kategorijas uzņēmums” izdevies saņemt uzņēmumam SIA “Ventamonjaks Serviss”.

 

14.06.2017
 

Atzinības balvas pasniegšana ir iedibināta ar mērķi veicināt vides kvalitātes uzlabošanu, videi draudzīgu uzņēmējdarbību un videi draudzīgas uzņēmējdarbības tēla veidošanu. Uzņēmumu pieteikumus vērtēja īpaši šim konkursam izveidota žūrijas komisija.

 

Par uzvaru konkursā: Esam gandarīti par piešķirto balvu un atzinību. Balvas piešķiršana ir apliecinājums tam, ka pasākumi, kas uzņēmumā tiek veikti vides saaudzēšanas un atjaunojamo energoresursu veicināšanas nolūkos, ir atzinīgi novērtēti no Ventspils pilsētas domes un žūrijas puses. Pēdējo gadu laikā esam daudz paveikuši, lai maksimāli samazinātu līdz šim energoneefektīvu objektu sakārtošanu, renovēšanu un siltināšanu. Tāpat plānveidīgi tiek veikti dažādu iekārtu un teritorijā esošās tehnoloģijas nomaiņa uz atjaunojamiem un energoefektīvākiem resursiem. Pasākumi, kas vērsti maksimālai vides saudzēšanai, darbinieku un iedzīvotāju labsajūtas uzlabošanai, ir atzinīgi novērtēti no dažādām sertifikācijas un akreditācijas iestādēm, saka uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Arnis Janvars

 

Pēdējo gadu laikā uzņēmums ir sertificējies LVS EN ISO 14001:2005 standartam un ieviesis SIA “Ventamonjaks Serviss” kvalitātes, vides un energoefektivitātes politiku. Uzņēmumā ir identificēti un izvērtēti vides aspekti un izstrādāts „Būtisko aspektu reģistrs un tās ietekmes uz vidi novērtējums”. Jau kopš 2000.gada uzņēmumā ir ieviesta integrētā kvalitātes un vides pārvaldības sistēma atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009 standartam.

 

Neapšaubāmi, kā viens no videi, darbiniekiem un iedzīvotājiem atbalstošāko pasākumu, kas uzņēmumā realizēts jau 2007.gadā, ir tvaiku rekuperācijas iekārtas uzstādīšana, kas tankkuģu uzpildes laikā samazina gaistošo organisko savienojumu emisiju gaisā.

 

Papildu jau iepriekš minētiem pasākumiem no 1996. gada SIA „Ventamonjaks serviss” apvienotais laboratorijas kontroles dienests veic regulāru gruntsūdeņu piesārņojuma kontroli termināla teritorijā. Tāpat regulāri tiek veikts atmosfēras gaisa un notekūdeņu monitorings.

 

Arī apakšuzņēmēji, kas strādā Ventamonjaks Serviss teritorijā, tiek atsevišķi vērtēti pēc videi draudzīgas uzņēmējdarbības prakses. Sadarbības līgumos tiek atrunātas obligātās prasības attiecībā uz apakšuzņēmēju atbildību un pienākumiem darba, vides aizsardzības un ugunsdrošības jomā, veicot saimniecisko darbību termināla teritorijā.

 

A.Janvars: Teritorijas objektu labiekārtošanas un vides uzlabošanas pasākumu realizēšana, mūsu saimnieciskās darbības virzienā ir nepārtrauki. Tādi bija, ir un būs vienmēr. Un mēs esam gatavi šāda veida pasākumus turpināt plānveidīgi realizēt arī nākotnē, lai maksimāli parūpētos par vides aizsardzību, darbinieku un iedzīvotāju labsajūtu.

 


Uzņēmums Ventamonjaks Serviss ir holdinga kompānijas VK Tranzīts meitas uzņēmums, kas dibināts 2006.gada nogalē. Uzņēmums sniedz plašu pakalpojumu klāstu vairākiem ostas termināļiem – pārkraujot un uzglabājot to produktus krasta rezervuāros, veicot tehnoloģiskā parka uzturēšanas un apkalpošanas darbus.

Uzņēmuma nepārtraukta darbība ļauj apstrādāt diennaktī līdz pat 250 dzelzceļa cisternām un trīs dziļūdens piestātnēs apkalpot kuģus ar kravnesību līdz 60 000 tonnām.

 

Papildu informācija rakstot e-pastu uz Daiga.Klavina@vktranzits.lv

 

<< atpakaļ