Close

Partneriem

 

Jaunumi

Cenu aptauja par "Dzelzceļu renovācijas un remonta darbiem"
SIA "Ventamonjaks serviss" izsludina cenu aptauju "Dzelzceļu renovācijas un remonta darbi" darbiem SIA "Ventamonjaks serviss" un SIA "Ventall Termināls" objektos.
12.02.2018
 

SIA "Ventamonjaks serviss" objekti:

 

1) Pievedceļš Nr.1 - Atsevišķu bojāto koka gulšņu maiņa pret dzelzbetona gulšņiem.

 

2) Pārmijas pārvedas Nr.3., Nr.9 - Atsevišķu bojāto koka gulšņu maiņa pret dzelzbetona gulšņiem.

 

SIA "Ventall Termināls" objekti:

 

3) Pievedceļi Nr.2., Nr.13., Nr.14., Nr.15 - Atsevišķu bojāto koka gulšņu maiņa pret dzelzbetona gulšņiem.

 

4) Pārbrauktuves Nr.3 un pārmijas Nr.4., Nr.10., Nr.34 - Pārbrauktuvju remonts un pārmiju koka brusas un koka gulšņu maiņa.

 

5) Centralizēto pārmiju un pievadceļu uzturēšana.

 

Tāmes paraugus un shēmas var pieprasīt rakstot uz e-pastu Olesja.Anpilogova@va-serviss.lv. Cenas piedāvājumā lūdzam iekļaut veicamo darbu tāmi katra uzņēmuma objektam atsevišķi, ar izmaksu atspoguļojumu pa pozīcijām, maksāšanas nosacījumus, darbu izpildes termiņus, garantijas termiņus.

 

Lūdzam piedāvājumu iesūtīt elektroniski uz e-pastu Olesja.Anpilogova@va-serviss.lv vai pa pastu uz adresi Dzintaru ielā 66, Ventspils, LV-3602 līdz 02.03.2018.

 

Kontaktpersona uzziņām: Sergejs Šaulis, tālr.: 636 60565, 28824815

<< atpakaļ