Close

Partneriem

 

Jaunumi

SIA "Ventamonjaks serviss" izsludina cenu aptauju “Sadales iekārtas SP-13 pārveidošana no 6kV uz 10kV, 6kV ligzdu nomaiņa uz 10kV. Transformatoru nomaiņa 6kV/0,4kV uz 10kV/0,4kV. Elektrodzinēju 24/1 un 24/2 nomaiņa no 6kV uz 10 kV”.

 

Cenu piedāvājumā lūdzam iekļaut:

- reģistrācijas apliecība (kopija);

- sertifikāti un licences (kopijas), kas apliecina Pretendenta spēju/tiesības izpildīt norādītus darbus;

- pretendenta speciālistu kvalifikāciju apliecinošus sertifikātus;

- finanšu piedāvājumu;

- maksāšanas nosacījumus;

- darbu izpildes termiņus;

 

Darba vietas apskate ir obligāta!

05.06.2018

SIA "Ventamonjaks serviss" izsludina cenu aptauju: “Apakšstacijas TA-120 10kV/0,4kV nomaiņa. Patērētāji: ALKD, RMC, Sakaru mezgls, UGD, Transporta cehs”.

 

Cenu piedāvājumā lūdzam iekļaut:

- reģistrācijas apliecība (kopija);

- sertifikāti un licences (kopijas), kas apliecina Pretendenta spēju/tiesības izpildīt norādītus darbus;

- pretendenta speciālistu kvalifikāciju apliecinošus sertifikātus;

- finanšu piedāvājumu;

- maksāšanas nosacījumus;

- darbu izpildes termiņus;

04.06.2018

SIA "Ventamonjaks serviss" izsludina atklātu konkursu “Sēra, sērūdeņraža savienojumu (H2S) un mērkaptānu (RSH) uztveršanas filtru iegāde un uzstādīšana esošā tvaiku rekuperācijas iekārtā”

29.05.2018

Esam pasludinājuši cenu aptauju “Sakaru ēkas ŪK, KŪ un LK stāvvadu un atzaru nomaiņa. FAD centrālās caurlaides ēkas apkures sistēmas remonts” mūsu klienta SIA “Ventamonjaks serviss” objektos.

 

Pretendentam ir obligāti ir jāveic darbu vietas apskate.

 

Rasējumus ar materiālu sarakstiem var saņemt rakstot uz e-pastu Simona.Lukasuka@vktranzits.lv

 

Cenas piedāvājumā lūdzam iekļaut:

- tāmes ar izmaksu atspoguļojumu pa pozīcijām

- piedāvāto materiālu kvalitāti apliecinoši dokumenti

- maksāšanas nosacījumus

- darbu izpildes termiņus

- garantijas termiņus.

28.05.2018
Lapas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15