Close

Partneriem

 

Jaunumi

SIA "Ventamonjaks serviss" pasludina cenu aptauju “Ūdensvada tīklu rekonstrukcija. Ugunsgrēku zemspiediena hidrantu nomaiņa”.

 

 

Defektu sarakstu pieprasīt rakstot uz e-pastu olesja.anpilogova@vktranzits.lv.

Darbu vietas apskate ir obligāta.

 

 

Cenas piedāvājumā lūdzam iekļaut:

  • tāmi katram rasējumam atsevišķi, ar izmaksu atspoguļojumu pa pozīcijām
  • maksāšanas nosacījumus
  • darbu izpildes termiņus
  • garantijas termiņus.
16.03.2018
SIA "Ventamonjaks serviss" izsludina cenu aptauju par Rezervuāra R-5 iekšējā un slāpekļa gāzgolderu (gāzes krātuvju) ārējā pretkorozijas apstrādi SIA "Ventamonjaks serviss" un mūsu klienta SIA "Ventall Termināls" objektos.
14.03.2018
SIA “Ventamonjaks serviss” uzaicina piedalīties cenu aptaujā par Sūkņa FLYGT NP3153HT 15kW iegādi.
05.03.2018
SIA “Ventall Termināls” ir iesniegusi Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldē pārskatu par atļaujas B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai (Nr. VE14IB0004) nosacījumu ievērošanu 2017. gadā.
26.02.2018
Lapas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15