Close

Partneriem

 

Biznesa vide

Baltijas reģions vienmēr ir bijis Rietumu un Austrumu biznesa interešu krustpunkts. Neizsmeļamie dabas resursi, kas nāk no Austrumiem, pilnībā nodrošina ne tikai savas ražošanas vajadzības, bet ļauj arī eksportēt uz Rietumiem visplašākā sortimenta naftas un ķīmijas produktus. To nemitīgs pieplūdums, savukārt, palīdz nodrošināt nepārtrauktu rūpniecības un ekonomikas procesu visā pasaulē.

 

Tieši tāpēc ir svarīgi, ka šajā reģionā darbojas uzticams vidutājs, kurš strādā augstas efektivitātes režīmā un kurš, pateicoties ģeogrāfiskajam stāvoklim, modernām tehnoloģijām un plašai pieredzei, spēj sniegt viskvalitatīvākos un ekonomiski izdevīgākos pakalpojumus tirdzniecības ceļā.
Ventspils osta ir nozīmīgs tranzīta centrs. Ventspils neaizsalstošā osta nodrošina ātru un kvalitatīvu kravu apkalpošanu.

 

Ventspils brīvostai ir speciālās ekonomiskās zonas statuss. Uzņēmumiem, kuri šeit uzsāk savu darbību, tiek piedāvāti vairāki uzņēmējdarbību veicinoši pasākumi, tai skaitā līdz pat 80% atlaide nekustamā īpašuma nodokļa maksai un uzņēmuma ienākuma nodokļa maksai, kā arī ievērojami atvieglojumi pievienotās vērtības nodokļa, akcīzes nodokļa un muitas nodevu maksai.
Holdinga termināļi atrodas ar tiešu izeju jūras akvatorijā, līdz ar to iespējams apkalpot kuģus jebkurā gadalaikā un praktiski jebkuros laika apstākļos, kā arī visīsākais attālums no ražotāja – piegādātajiem līdz Eiropas galvenajām ostām.