Close

Partneriem

 

Par uzņēmumu

SIA VK Ekspedīcija ir 2005.gada 5.oktobrī dibināts SIA VK Tranzīts meitas uzņēmums. Uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatvirzieni ir amonjaka, gaišo naftas produktu un biodīzeļa ražošanai domāto kravu ekspeditēšana, pārkraušana un amonjaka un citu ķīmisko produktu vairumtirdzniecība.

 

SIA VK Ekspedīcija sniedz amonjaka ekspeditēšanas un aģentēšanas pakalpojumus gan saistītiem uzņēmumiem (SIA Bio-Venta un SIA Ventall Termināls), gan nesaistītām personām no Latvijas robežas līdz pat iekraušanai kravas nosūtītāja tankkuģos Ventspils brīvostā. SIA VK Ekspedīcija sadarbības partneri ir gan Latvijas un Baltijas uzņēmumi, gan Zviedrijas, Norvēģijas, Krievijas, ASV un citu valstu uzņēmumi.

 

2008.gada novembrī uzņēmums saņēma Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas kravas ekspeditoru sertifikātu. Sertifikāts apliecina SIA VK Ekspedīcija kompetenci un atbildības nodrošinājumu.

 

Uzņēmums pilnībā veic stratēģiskās vadības funkciju, mārketinga un pārdošanas funkcijas. Pārējās funkcijas veic daļēji, tās deleģējot apakšuzņēmumiem, vienlaikus uzņemoties atbildību un visus tirgus un pakalpojuma sniegšanas riskus. Funkciju nodrošināšanai SIA VK ekspedīcija piesaista SIA LDZ Cargo, SIA Ventamonjaks Serviss un AS Ventamonjaks.

 

Kopumā uzņēmumā strādā 16 augsti kvalificēti darbinieki.