Close

Partneriem

 

Pakalpojumi

Ekspeditēšanas pakalpojumi

 

SIA VK Ekspedīcija kravu īpašniekiem sniedz ekspeditēšanas pakalpojumus. Uzņēmums nodrošina visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar kravu transportēšanas procesa vadīšanu tranzītpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā, tai skaitā kravu pārvadājumu organizēšanu ar dzelzceļa transportu, kravu saņemšanu un nosūtīšanu, muitas procedūru kārtošanu, pavadzīmju noformēšanu.

 

Produktu pārkraušanas pakalpojumi

 

Uzņēmums, veicot stratēģiskās vadības un mārketinga funkcijas, AS Ventamonjaks, SIA Bio-Venta un SIA Ventall Termināls nodrošina pārkraušanai virzīto produktu plūsmu. SIA VK Ekspedīcija tiešā veidā neveic produktu pārkraušanu, bet gan piesaista ārpakalpojumu sniedzējus – AS Ventamonjaks un SIA Ventamonjaks serviss, kas sniedz preču pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumus.

 

Ķīmisko produktu pirkšana un pārdošana

 

Papildu ekspeditēšanas un pārkraušanas pakalpojumiem SIA VK Ekspedīcija veic ķīmisko produktu tādu kā: amonjaks un metanols pirkšanu un pārdošanu. SIA VK Ekspedīcija pērk ķīmiskos produktus no uzņēmumiem Lietuvā, Krievijā un Baltkrievijā un pārdod klientiem ASV, Beļģijā, Francijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Vācijā un Zviedrijā.

 

Loģistikas risinājumu meklēšana

 

Piegādes izmaksu kalkulācija.

Vagonu pasūtījumu veikšana.

Kuģu fraktēšana.

 

Lejamo naftas-ķīmisko produktu kravas dokumentu sagatavošana un noformēšana

 
- Kravas konosaments
- Kravas manifests
- Izcelsmes sertifikāts
- Kravu paraugu sertifikāts
- Kapteiņa pasts
- Ģenerālakts
- Izkraušanas ziņojums
- Izkraušanas un iekraušanas rīkojums

 

Biežāk gatavoti kravu dokumenti ir sekojošiem produktiem:

 
Tranzīta jomā: amonjaks, dīzeļdegviela un benzīns
Eksporta jomā: biodīzeļdegviela
Importa jomā: etilēnglikola poliesteris, glicerīns, dīzeļdegviela, reaktīvā degviela