Biznesa vide

Par uzņēmumu

Baltijas reģions vienmēr ir bijis Rietumu un Austrumu biznesa interešu krustpunkts. Neizsmeļamie dabas resursi, kas nāk no Austrumiem, pilnībā nodrošina ne tikai savas ražošanas vajadzības, bet ļauj arī eksportēt uz Rietumiem visplašākā sortimenta naftas un ķīmijas produktus. To nemitīgs pieplūdums, savukārt palīdz nodrošināt nepārtrauktu rūpniecības un ekonomikas procesu visā pasaulē. Pieeja daudzpusīgai transporta infrastruktūrai, ļauj attīstīt kravu plūsmu arī Austrumu virzienā.

image

Tieši tāpēc ir būtiski, ka šajā reģionā darbojas uzticams vidutājs, kurš strādā saskaņā ar augstas efektivitātes un elastības standartiem un kurš, pateicoties vispusīgai speciālistu pieredzei, ģeogrāfiskajam novietojumam un modernām tehnoloģijām, spēj sniegt viskvalitatīvākos un ekonomiski izdevīgākos pakalpojumus tirdzniecības ceļā.

Ventspils osta ir nozīmīgs tranzīta centrs. Ventspils daudzpusīgā un neaizsalstošā osta nodrošina ātru un kvalitatīvu kravu apkalpošanu.
Ventspils brīvostai ir speciālās ekonomiskās zonas statuss. Uzņēmumiem, kuri šeit veic  savu darbību, tiek piedāvāti vairāki uzņēmējdarbību veicinoši pasākumi, tostarp līdz pat 80% atlaide nekustamā īpašuma nodokļa maksai un uzņēmuma ienākuma nodokļa maksai, kā arī ievērojami atvieglojumi pievienotās vērtības nodokļa, akcīzes nodokļa un muitas nodevu nomaksai.

Holdinga termināļiem ir izeja uz jūras akvatoriju, līdz ar to iespējams apkalpot kuģus  visos gadalaikos un praktiski visos laika apstākļos. Termināļu ģeogrāfiskā atrašanās vieta nodrošina visīsāko attālumu līdz Eiropas galvenajām ostām.
Holdingā ietilpstošās sabiedrības nākotnē plāno turpināt attīstību, nodrošinot nemainīgi augstus klientu apkalpošanas standartus un pilnveidojot pakalpojumu un produktu kvalitāti atbilstoši klientu vajadzībām.

Nozarē strādājošiem partneriem varam piedāvāt iespēju  īstenot savus jaunos investīciju un attīstības projektus tieši pie mums – neaizsalstošās Baltijas jūras krastā, Ventspilī, izmantojot Ventspils brīvostas infrastruktūras un normatīvo aktu priekšrocības un mūsu profesionālās komandas zināšanas un pieredzi lielu projektu realizācijā.

Misija

Veicināt mūsu klientu biznesa panākumus ar zināšanās, unikālā tirgus ekspertīzē un pieredzē sakņotu atbalstu. Mēs sniedzam izcilus pārvaldības pakalpojumus, lai mūsu klientiem nodrošinātu pilnīgu pārliecību par biznesa izaugsmi, drošību un efektivitāti – gan šodien, gan nākotnē.

Vīzija

Atbalsts, kam var uzticēties.

Vērtības

    - Izaugsme. Mūsu kaislība ir mācīties, pilnveidoties un ieviest jauninājumus.

    - Ambīcijas. Mēs uzstādām augstus mērķus un neatlaidīgi tos sasniedzam.

    - Sadarbība. Mēs paveicam vairāk, kad dalāmies ar zināšanām un apvienojam spēkus.

    - Ar skatu nākotnē. Mēs izmantojam pārmaiņu iespējas un gudri ieguldām rītdienā.

    - Pārliecība. Mēs esam spēcīgu raksturu komanda.

image
image