Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services” izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
Cenu aptauja “A/st. 165 TN.2 transformatora remonts”
Kontaktpersona:
Jurijs Siņica
Tālrunis:
29855265
E-pasts:
Olesja.Anpilogova@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.06.2024
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls” izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Rezervuāra R-4 dibena smilšu strūklošana un krāsošana”.
Kontaktpersona:
Oļesja Anpilogova
Tālrunis:
29855265
E-pasts:
Olesja.Anpilogova@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
17.06.2024
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA"Bio-Venta" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Rapšu eļļas spiešanas ceha pārbūve, Ziemeļu iela 21F, Ventspilī, būvuzraudzība”.
Kontaktpersona:
Sergejs Bardukovs
Tālrunis:
29634184
E-pasts:
konkurss@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.06.2024
Pievienotie dokumenti: